Akcesoria

Biblia Jerozolimska – co warto o niej wiedzieć?

Biblia – podstawa chrześcijańskiego życia. Jej fragmentów słuchamy w niedzielę w każdym kościele, czytamy ją przy okazji świąt religijnych, a w bardzo okrojonym stopniu omawiamy też w szkole. Jednak każdy szanujący się chrześcijanin powinien ją czytać również w dzień powszedni. Dlatego też warto zdobywać nie tylko ogólną wiedzę na jej temat, ale też na temat jej poszczególnych przekładów. A wśród tych istotne miejsce zajmuje między innymi Biblia Jerozolimska. Co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Historia Biblii Jerozolimskiej

Biblia jerozolimska paginowana ukazała się po raz pierwszy w 1948 roku w postaci zeszytów. Prace nad nią koordynował wówczas dominikanin Thomas-Georges Chifflot. Obecnie zadanie to przejęli egzegeci z dominikańskiej szkoły biblijnej w Jerozolimie.

Biblia Jerozolimska – co warto o niej wiedzieć?

O Biblii Jerozolimskiej trzeba przede wszystkim wiedzieć to, że jest ona przekładem z języków oryginalnych. Dzięki temu udało się uniknąć wielokrotnego tłumaczenia, które mogłoby negatywnie wpłynąć na jej treść. Oryginalnym językiem Biblii Jerozolimskiej był francuski, jednak dzięki pracy ks. Alfreda Cholewińskiego oraz fundacji Droga Neokatechumenalna mamy do dyspozycji również przekład polski.

Szczególną cechą, jaką Biblia Jerozolimska wyróżnia się spośród innych, są jej przypisy. Ich polskiego tłumaczenia dokonał biskup Zbigniew Kiernikowski. Zdaniem kardynała Józefa Glempa między innymi to dzięki nim Biblia Jerozolimska ułatwia czytającym pogłębienie znajomości treści Biblii oraz nawiązanie do jej bogactwa jej przekazu.

Możliwość komentowania Biblia Jerozolimska – co warto o niej wiedzieć? została wyłączona